Algemene voorwaarden Rijschool BREAK

/Algemene voorwaarden Rijschool BREAK
Algemene voorwaarden Rijschool BREAK2021-04-18T17:20:08+00:00

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de websites www.rijschoolbreak.nl of www.autorijschoolbreak.nl is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

Wijzigingen

De informatie op www.rijschoolbreak.nl of www.autorijschoolbreak.nl wordt regelmatig aangepast. Rijschool Break behoudt zich het recht om ten allen tijden en zonder vooraf aan te kondigen, aanpassingen aan te brengen op de bovengenoemde websites, de voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s, informatie en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website wordt verwezen.

Voorbehoud prijzen en voorwaarden

Rijschool Break is niet aansprakelijk indien door druk-, zet- of typefouten dan wel fouten op technisch niveau, de tarieven of voorwaarden van haar producten en diensten foutief of niet zijn weergegeven op bovengenoemde websites. Rijschool Break is nooit verplicht om bestellingen uit te voeren tegen een foutief weergegeven tarief of voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Rijschool Break noch een van haar franchisenemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze websites aanwezig is.
Rijschool Break is niet aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Rijschool Break kan niet garanderen dat alle verzonden berichten, telefonische aanvragen of andere aanvragen binnen vierentwintig uur behandeld zullen worden. Rijschool Break is hier niet verantwoordelijk voor.
Rijschool Break heeft geen verantwoordelijkheid voor de content van de websites waarnaar of waarvan wordt doorgelinkt in de vorm van een hyperlink of anderszins naar www.rijschoolbreak.nl en www.autorijschoolbreak.nl.
Rijschool Break streeft naar virusvrije websites, mocht er ondanks toch een virus worden gedetecteerd op de website www.rijschoolbreak.nl of www.autorijschoolbreak.nl dan is Rijschool Break hiervoor niet aansprakelijk. Om uw elektronisch apparaat zo goed mogelijk te beschermen tegen virussen adviseren wij u alle veiligheidsmaatregelen die uw apparaat adviseert te hanteren.

Intellectuele eigendom

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Rijschool Break alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Rijschool Break. Het is niet toegestaan om enig onderdeel van www.rijschoolbreak.nl of www.autorijschoolbreak.nl  te kopiëren, aan te passen, te vertalen, uit te geven of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Privacy

Rijschool Break gebruikt uw gegevens uitsluitend voor werkzaamheden binnen de rijschool zoals het inplannen van examens bij het CBR, het inplannen van afspraken bij een van onze franchise instructeurs of voor het verzenden van facturen. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens, uw gegevens worden niet getoond aan derden of verkocht aan derden. Rijschool Break maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan de websites te herkennen.  kan ‘cookies’ gebruiken om u te herkennen bij een volgend bezoek aan deze website.

Rijopleiding

Tijdens rijopleiding B krijgt u rijles van een vaste instructeur of instructrice die u begeleid naar uw rij examen. Bij een vaste instructeur of instructrice behoort ook een vast lesvoertuig. Door bijvoorbeeld het uitvallen van een instructeur of instructrice kan er tijdelijk rijles worden gegeven door een andere instructeur of instructrice met een ander lesvoertuig. Rijschool Break streeft ernaar om bij het uitvallen van een instructeur of instructrice u tijdelijk onder te brengen bij een instructeur of instructrice met hetzelfde lesvoertuig maar Rijschool Break kan dit niet honderd procent garanderen.

Mocht u gehinderd zijn en de rijles niet kunnen volgen, dan verzoeken wij u de rijles uiterlijk vierentwintig uur van de voren telefonisch af te zeggen bij de instructeur. Onze instructeurs reserveren tijd en hun lesvoertuig voor uw afgesproken rijles. Indien u niet komt opdagen bij een afgesproken rijles zonder dit uiterlijk vierentwintig uur van tevoren gemeld te hebben, is de instructeur genoodzaakt de rijles in rekening te brengen en worden deze kosten op de leerling verhaald.

Het kan altijd voorkomen dat u al rijles krijgt bij een instructeur van Rijschool Break en om een bepaalde reden rijles wilt krijgen bij een van de andere instructeurs van Rijschool Break. Deze mogelijkheid heeft u. Indien dit aan de orde is kunt u contact opnemen met het algemeen telefoonnummer van Rijschool Break: 06 24 52 49 30.
Rijschool Break zal dan samen met u opzoek gaan naar een instructeur die aan uw wensen voldoet.

De pakketten en rijlessen die Rijschool Break aanbiedt hoeven niet binnen een bepaald termijn afgerond te zijn. Echter na langer dan twaalf maanden geen gebruik te maken van de rijlessen bij Rijschool Break vervalt het recht op voortzetting van het rijpakket, er is geen mogelijkheid tot restitutie van de betaalde lesgelden.  Wanneer u zich inschrijft voor een bepaald pakket en Rijschool Break besluit het tarief van dit pakket veertien dagen na datum van uw aanmelding te veranderen, dan heeft u geen recht op prijs compensatie. Mocht uw aanmelding nog binnen deze veertien dagen vallen dan kunt u contact opnemen met de rijschool voor tariefcompensatie.

Rijschool Break is niet aansprakelijk voor schade of letsel van of aan de leerling welke niet door de afgesloten verzekering wordt gedekt. Wanneer de instructeur of instructrice niet langer werkzaam is voor Rijschool Break, heeft de leerling recht op een vervangende instructeur of instructrice die werkzaam is bij Rijschool Break. Rijschool Break streeft ernaar om u te plaatsen bij een instructeur of instructrice die over hetzelfde lesvoertuig beschikt zoals u gewend bent.
Rijschool Break garandeert niet dat dit altijd mogelijk is. Rijschool Break is niet verantwoordelijk voor het vooruitbetaalde lesgeld aan de vertrokken instructeur of instructrice van Rijschool Break, behalve als dit vooruitbetaalde lesgeld uitsluitend is overgemaakt op het rekeningnummer van Rijschool Break NL72ABNA0605758638.

Bij teruggave van geannuleerde betaalde tussentijdse toetsen en/of (her)examens brengt Rijschool Break administratie- en annuleringskosten in rekening wanneer de leerling er voor kiest om de rijopleiding voort te zetten bij een andere rijschool dan Rijschool Break. Deze administratie- en annuleringskosten bedragen vijftig procent van het betaalde examengeld door de leerling.

Indien een tussentijdse toets of (her)examen wordt geannuleerd wegens een urgente, medische reden en/of een sterfgeval dient de leerling een restitutieformulier in te vullen en te overhandigen aan het CBR. Het terug te vorderen toets- of examengeld zal door het CBR worden terug gestort naar het rekeningnummer van de rijschool wanneer er door het CBR een akkoord wordt gegeven met betrekking tot de geldigheid van de reden waardoor de toets of het examen is geannuleerd. Rijschool Break zal er voor zorgen dat het resterende toet- of examengeld wordt terug gestort naar de leerling.
Rijschool Break is aansprakelijk tot en met vierentwintig uur na het tijdstip waarop het examen of de toets is gereserveerd. Na deze vierentwintig uur kan Rijschool Break nog steeds op verzoek van de leerling het examen of de toets omwisselen, verplaatsen of annuleren, maar mochten hier extra kosten bij komen dan stelt Rijschool Break zich niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten en zullen deze kosten worden verhaald op de leerling.  Van de leerling wordt verwacht dat zij voorafgaand aan het examen of de toets de benodigde oproepkaart, zelfreflectie en eigen verklaring uitprint en meeneemt naar het examen of de toets.

Betalingen Rijopleiding

Aan het einde van iedere rijles dient de leerling het lesgeld contant aan zijn/haar instructeur te betalen, indien het lesgeld nog niet vooruit is betaald op het rekeningnummer van Rijschool Break NL72ABNA0605758638.

Alle pakketten die Rijschool Break aanbiedt kunnen contant per rijles bij de instructeur, in termijnen of in een één keer over gemaakt worden op het rekeningnummer NL72ABNA0605758638 t.n.v. Rijschool Break. Vermeld bij de overboeking graag uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, wagennummer van uw instructeur (indien bekend) en welk pakket de betaling betreft.

Het in termijnen of in één keer betalen van het pakket dient uitsluitend per bank plaats te vinden en dient nimmer betaald te worden aan uw instructeur op wat voor manier dan ook.
Bij betalingen die u per bank verricht dient uw rekeningafschrift als bewijs.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]